Dynamic Solutions Group
O FIRMIE CEO SZKOLENIA I COACHING BADANIA REFERENCJE GALERIA KONTAKT

Coaching Metodą ICC


Tradycyjnie rozumiany coaching - to nabywanie nowych umiejętności poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań. Jest związany z obserwacją pracownika w trakcie wykonywanej przez niego pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania.
Prezentowana metoda jest oparta na standardach ICC - International Coaching Community, organizacji kreującej standardy etyczne i zawodowe Coachingu oraz certyfikującej Coachów w 45 krajach na świecie. Standardy te określają precyzyjnie prawa i obowiązki Coacha ICC oraz informacje o używanej metodzie pracy, o podstawach ideologii, o reprezentowanym podejściu.
Proponowana przez nas formuła coachingu - to podejście holistyczne. Uwzględnia ono fakt, że na nasze zachowania poza nabytą wiedzą i umiejętnościami ma wpływ system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Równie ważny jest sposób, w jaki zarządzamy emocjami i budujemy relacje z ludźmi. Każdy z tych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej pracy.

Główne cele coachingu:
  • Wsparcie indywidualnego rozwoju menedżerów w zakresie rozwijania istniejących „zasobów” lub nowych kompetencji
  • Odkrywanie skutecznych strategii do realizacji podejmowanych działań
  • Zmierzenie się z wewnętrznymi nawykami, przekonaniami i uprzedzeniami ograniczającymi możliwość rozwoju osobistych kompetencji, bądź współpracy z innymi członkami organizacji
  • Podniesienie efektywności i poziomu samoświadomości menedżera
 

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

ZARZĄDZANIE

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

DOSKONALENIE SPRZEDAŻY

projekt i realizacja Jan Madejski