Dynamic Solutions Group
O FIRMIE CEO SZKOLENIA I COACHING BADANIA REFERENCJE GALERIA KONTAKT

COACHING SPRZEDAŻOWY

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 
Małgorzata Rymkiewicz
Coach i biznes Coach ICC. Licencjonowany trener, ukończyła szkołę trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Studium Socjoterapii, posiada certyfikat Thomas International w zakresie analizy predyspozycji osobowościowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy oraz tworzeniem profesjogramów określających zestaw najbardziej pożądanych z punktu widzenia pracodawcy cech na danym stanowisku. Prowadzi szkolenia z zakresu miękkich umiejętności psychologicznych doskonalących i rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe dla różnych grup pracowników. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej na kursach dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego gdzie prowadzi zajęcia „Coaching jako metoda rozwijania kompetencji”.
Terapeuta. W praktyce terapeutycznej wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zaczerpnięte z różnych szkół terapeutycznych. Bliskie jest jej spojrzenie analityczne, którego uczyła się w Rasztowskim Ośrodku Analizy Grupowej, podejście Ericksonowskie, które wprowadza elementy niekonwencjonalnego, nowocześniejszego podejścia w relację klient - terapeuta, wykorzystując pracę z metaforami, baśniami, wyobraźnią. Wszystko to w oparciu o Gestaltowską obserwację ciała, które staje się lustrem dla przeżywanych emocji.
Oprócz pracy w obszarze biznesowym i pracy terapeutycznej jestem konsultantem w TVN, TV 4 i TVP w zakresie analizy relacji miedzyludzkich.

 
 

NASZE SZKOLENIA

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM DOSKONALENIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE
projekt i realizacja Jan Madejski