Dynamic Solutions Group
O FIRMIE CEO SZKOLENIA I COACHING BADANIA REFERENCJE GALERIA KONTAKT

SKUTECZNE TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

LEADERSHIP - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

TELEFON - SKUTECZNE NARZĘDZIE OBSŁUGI KLIENTA W FIRMIE

 
Cel i zakres proponowanych badań:

Podstawowym celem proponowanych przez nas projektów badawczych jest diagnoza tożsamości organizacyjnej Firmy (badanie Kultury Organizacyjnej), zbadanie obszarów niezaspokojonych potrzeb pracowników, źródeł ich zadowolenia i niezadowolenia, określenie mocnych stron i wskazanie rezerw (które warto zagospodarować i wykorzystać w procesie dalszego rozwoju osobistego) mających wpływ na efektywność wykonywanej pracy.

Wyniki badań pozwalają zrozumieć funkcjonowanie Firmy jako całości, zdiagnozować obszary obniżonej satysfakcji, wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju i zaprojektować zmiany w zakresie:
 • Budowania pozytywnego wizerunku Firmy jako dobrego Pracodawcy.
 • Wzmocnienia tożsamości organizacyjnej pracowników.
 • Wskazania obszarów ewentualnych trudności w zakresie relacji interpersonalnych w celu ich wyeliminowania i podniesienia poziomu satysfakcji z pracy, motywacji i zaangażowania.
 • Analizy potrzeb zespołu menedżerów z poziomu pracowników - związanych z rozwijaniem kompetencji u osób zarządzających tak, by byli oni liderami angażującymi pracowników i skutecznie motywującymi ich do efektywnej pracy.
 • Określenia obszarów niezbędnych do rozwijania, aby podnieść poziom emocjonalnego zaangażowania w Organizację, a przez to wpłynąć na wzrost efektywności pracy.
Zakres uzyskanych w procesie badawczym informacji dotyczy:
 • Wartości aktualizowanych w Firmie i postrzegania Firmy przez pracowników
 • Stopnia identyfikacji pracowników z Organizacją
 • Identyfikacji kluczowych motywatorów i czynników demotywujących
 • Jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym
 • Postrzegania sposobu zarządzania przez menedżerów
 • Poziomu zaangażowania emocjonalnego
 • Poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy

 
 

NASZE SZKOLENIA

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM DOSKONALENIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE
projekt i realizacja Jan Madejski