Dynamic Solutions Group
O FIRMIE CEO SZKOLENIA I COACHING BADANIA REFERENCJE GALERIA KONTAKT
 
Dynamic Solutions Group jest firmą stale rozwijającą się.
Dostosowujemy się do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz oczekiwań i wymagań różnych grup Klientów. Przywiązujemy ogromną wagę do wysokiego poziomu merytorycznego przygotowywanych projektów, bazujemy na wciąż aktualizowanej wiedzy z zakresu realizowanych obszarów tematycznych. Sposób przekazu opieramy o wieloletnią praktykę psychologiczną wynikającą z bezpośredniej pracy z klientem indywidualnym, bądź też grupami. Nasze szkolenia są dynamiczne, bardzo mocno angażujące i aktywizujące uczestników. Dbamy o indywidualne podejście do realizacji każdego projektu.

Dynamic Solutions Group to grupa ludzi o wyjątkowych osobowościach, gwarantująca szkolenia na najwyższym poziomie.
Standardem DSG stała się praca w dwuosobowych zespołach trenerskich. Z naszych doświadczeń wynika, że praca dwóch trenerów zapewnia najlepszą dynamikę i pobudza aktywność grupy. Zwiększa też różnorodność doświadczeń, wpływa na wzrost atrakcyjności przekazu.

Działalność naszej Firmy obejmuje także projekty badawcze i doradcze w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w Firmie, wytyczania kierunków rozwoju i wprowadzania ewentualnych zmian.


Zebrane podczas lat pracy i współpracy z różnymi Klientami doświadczenia owocują autorskimi programami szkoleń, znajomością rynku, łatwością w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych. „Mamy głębokie, poparte latami praktyki przekonanie, że warto się uczyć, doskonalić i rozwijać. Celowość tych działań obserwujmy niejednokrotnie w postaci awansu zawodowego, zmian osobistych postaw oraz poprawie funkcjonowania społecznego uczestników prowadzonych przez nas szkoleń”.
 

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

 

NASZE SZKOLENIA

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM DOSKONALENIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE
projekt i realizacja Jan Madejski